Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā JURISTU

Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā

JURISTU

 uz pilnu darba laiku uz nenoteiktu laiku

 (atalgojums 600,00 EUR apmērā pirms nodokļu nomaksas)                                                                                               

Pretendentam izvirzītās prasības:

  • Akadēmiskais vai profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs;
  • Praktiska darba pieredze normatīvo aktu izstrādē un piemērošanā;
  • Zināšanas darba tiesībās, administratīvajās tiesībās, izglītības sistēmu un valsts iepirkumu procedūru reglamentējošajos normatīvajos aktos;
  • Prasmes darbā ar datoru (MS Office);
  • Valsts valodas prasmes atbilstība C 2 līmenim.

Galvenie pienākumi:

  • Izstrādāt iestādes tipveida līgumus, izstrādāt, izskatīt un rediģēt iesniegto līgumu projektus, un citus juridiskos dokumentus;
  • Konsultēt iestādes darbiniekus normatīvo aktu piemērošanā;
  • Izstrādāt iestādes iekšējos normatīvos aktus;
  • Piedalīties iestādes iepirkumu dokumentācijas un iepirkumu līgumu projektu izstrādē;
  • Pārstāvēt iestādi citās institūcijās juridiskajos jautājumos atbilstoši savai kompetencei.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt uz e-pastu: personals@ljk.lv ar norādi „jurists”  līdz 2017.gada 29.septembrim. Tiks izskatīti tikai tie pieteikumi, kuriem būs pievienota informācija par izglītību apliecinošiem dokumentiem.

Atpakaļ