PIETEIKUMA VEIDLAPA DOCENTA UN/VAI LEKTORA AMATAM

 05-07-2018

LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA izsludina konkursu uz akadēmiskajām docentu amatu vietām uz ievēlēšanas laiku – 6 gadiem ar 2018.gada 1.septembri

 05-07-2018
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu šādu profesionālo studiju kursu docēšanai: Civilā aizsardzība; Lietišķā komunikācija. Docenta amata pretendentiem uz profesionālo studiju kursa docēšanu nepieciešamā izglītība un profesionālā pieredze: augstākā izglītība pasniedzamajā studiju kursā bez zinātniskā grāda, ja ir vismaz septiņu gadu praktiskā darba stāžs atbilstoši pasniedzamajam studiju kursam; zinātnes nozarei atbilstoši zinātniskie un metodiskie darbi, ko apliecina zinātniskās publikācijas vai publicētie mācību līdzekļi pēdējo sešu gadu laikā; docējamajam studiju kursam nepieciešamā neformālā izglītība un profesionālā kvalifikācija, ko apliecina ar sertifikātiem, licencēm, profesionālās pilnveides u. tml. dokumentiem; valsts valodas prasmes atbilstība C1 līmenim; svešvalodas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību; prasmes darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, Power Point, internets). Lasīt vairāk...

LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS KOLEDŽA izsludina konkursu uz akadēmiskajām lektoru amatu vietām uz ievēlēšanas laiku – 6 gadiem ar 2018.gada 1.septembri

 05-07-2018
pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu šādu profesionālo studiju kursu docēšanai: Astronavigācija; Darbs ar ECDIS (Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmu ekspluatācija); GMDSS (Globālās Jūras negadījumu un kuģošanas drošības sistēmas); Kuģa vadīšana un manevrēšana, Kuģošanas tehniskie līdzekļi; Kuģu enerģētisko iekārtu automātikas un kontroles sistēmas; Kuģu palīgmehānismi; Kvalitātes vadība jūras transportā; Noliktavu darba organizēšana un krājumu vadīšana. Lasīt vairāk...

Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā PSIHOLOĢIJAS SKOLOTĀJU

 03-07-2018
Pretendentam izvirzītās prasības: • Bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā, vai skolotāja kvalifikācija, vai bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā un skolotāja kvalifikācija atbilstoši mācāmajam priekšmetam; • Zināšanas un pieredze mācību un audzināšanas darbā un mācību priekšmeta didaktikā; • Valsts valodas prasmes atbilstība C 1 līmenim. Lasīt vairāk...

Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā INFORMĀTIKAS SKOLOTĀJU

 03-07-2018
Pretendentam izvirzītās prasības: • Bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība IT jomā un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā, vai skolotāja kvalifikācija, vai bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā un skolotāja kvalifikācija atbilstoši mācāmajam priekšmetam; • Zināšanas un pieredze mācību un audzināšanas darbā un mācību priekšmeta didaktikā; • Valsts valodas prasmes atbilstība C 1 līmenim. Lasīt vairāk...

Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā KURSA AUDZINĀTĀJU

 03-07-2018
Pretendentam izvirzītās prasības: • Bakalaura/maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 akadēmisko stundu apjomā, vai skolotāja kvalifikācija, vai bakalaura/maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā; • Zināšanas un pieredze mācību un audzināšanas darbā; • Valsts valodas prasmes atbilstība C 1 līmenim. Lasīt vairāk...

Liepājas Jūrniecības koledža aicina darbā METODIĶI – NORADBĪBU PLĀNOTĀJU

 03-07-2018
Pretendentam izvirzītās prasības: • Augstākā pedagoģiskā izglītība; • Teicamas prasmes darbā ar MS Excel; • Valsts valodas prasmes atbilstība C 1 līmenim; • Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos; • Darba pieredze izglītības iestādē, nodarbību plānošanā, pieredze darbā ar programmu Mycoob tiks uzskatīta par priekšrocību. Lasīt vairāk...