Kuģu mehāniķis

Programmu uzdevums ir nodrošināt izglītojamiem specializēšanos izvēlētajā - kuģa mehāniķa specialitātē atbilstoši mūsdienu prasībām. Kuģa mehāniķis nodrošina kuģa iekārtu un mehānismu nepārtrauktu darbību un rūpējas par to uzturēšanu tehniskā kārtībā. Tā pienākumos ir arī dežurēt, jeb veikt tā sauktās sardzes stundas.

Inžiniertehniskajā nodaļā sagatavo kuģu mehāniķus uz kuģiem ar dzinēja jaudu līdz 750 kW, spējīgus veikt iekārtu un mehānismu remontu, noformēt remontdarbu dokumentāciju un tāmes angļu valodā, izvēlēties degvielas un smērvielas ekonomiskam darba režīmam, ievērot starptautiskās konvencijas, dabas aizsardzības noteikumus, lasīt tehniskos rasējumus un noformēt tehnisko dokumentāciju angļu valodā, apgūt drošas sardzes veikšanu un sardzes dokumentācijas noformēšanu angļu valodā, ekspluatēt enerģētiskās, mehāniskās un elektriskās iekārtas un sistēmas.

Koledžas jūrskola

Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolā Inžiniertehniskajā nodaļā tiek uzņemti audzēkņi ar pamatskolas izglītību. Jūrskolas programma „Jūras transports” sagatavo mehāniķus uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu mazāku par 750kW (mācību ilgums 4 gadi)

Liepājas Jūrniecības koledža

Koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

  • „Jūras transports-kuģu mehānika” tiek uzņemti studenti, kuriem ir stūrmaņa vai mehāniķa diploms. Studiju programmas ilgums ir 2 gadi.
  • „Kuģu mehānika” tiek uzņemti studenti ar vidējo izglītību. Studiju programmas ilgums 3 gadi.

Apgūstot vienu no  studiju programmām, absolventi iegūst kuģu mehāniķa profesionālo kvalifikāciju,  kas atbilst ceturtās profesionālās kvalifikācijas līmenim. Tas dod tiesības strādāt uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu virs 750 kW ar Latvijas karogu, un uz kuģiem ar ārvalstu karogiem visā pasaulē sardzes mehāniķa amatā bez galveno dzinēja jaudas ierobežojuma

Pēc mācību programmas apguves kuģu mehāniķis spēj: sagatavot spēka iekārtas un palīgmehānismus darbam, iedarbināt un apkalpot galveno un palīgdzinējus, tvaika katlus, degvielas sadegšanas sistēmas, iedarbināt un apkalpot elektrodzinējus, ģeneratorus, elektriskās, hidrauliskās un pneimatiskās sistēmas, atrast un novērst bojājumus mehānismos, ierīcēs, kontrolēt notekūdeņu, balasta un kravas sūkņu sistēmas, apkalpot iekārtas un ierīces, sagatavot darbam, palaist  un pāriet no viena pārveidotāja vai ģeneratora uz otru, ievērot starptautisko jūras tiesību dokumentus, konvencijas, aktus, kontrolēt avārijas situācijas, nodot un pieņemt sardzi, ievērot IMO (Starptautiskās Jūrniecības organizācijas) konvencijas  attiecībā uz cilvēka dzīvības drošību jūrā un jūras vides aizsardzību.

Atpakaļ