Erasmus + stratēģiskās partnerības projekts “MEM: Ideas to Actions” - Liepājas Jūrniecības koledža

Erasmus + stratēģiskās partnerības projekts “MEM: Ideas to Actions”

 31-03-2020
"Meaningful Entrepreneurial Mindsets. Ideas to Actions" ir Erasmus+ 2. pamatdarbības ietvaros uzsākts stratēģiskas partnerības projekts inovāciju atbalstam PIA nozarē. Projektā apvienojušies partneri no Latvijas, Vācijas, Turcijas un Kipras. Projekta mērķi, kurus partneri plāno īstenot ar dažādām projektā paredzētajām aktivitātēm, cita starpā, ir tādu personīgo īpašību un vispārēji izmantojamo prasmju attīstīšana, kas veido un attīsta uzņēmēja domāšanu un uzvedību; izglītojamo izpratnes veicināšana, attiecībā uz to, ka pašnodarbinātība un uzņēmējdarbība arī ir potenciāli karjeras virzieni; uzņēmējdarbības zināšanu apguves veicināšana izglītībā ar atraktīva mācību rīka izveidi, specifiski uzņēmējdarbības uzsākšanai un vadīšanai nepieciešamo pamatprasmju un zināšanu sniegšana; veicināt iniciatīvas uzņemšanos un uzņēmējdarbības garu PIA nozares dalībnieku vidū un popularizēt uz uzņēmējdarbību (nevis nodarbinātību algotā darbā) vērstu izglītību. Lasīt vairāk...
LJK personāla apmaiņa ar Erasmus+ programmas Partnervalstīm 2019. - 2021. gadā - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK personāla apmaiņa ar Erasmus+ programmas Partnervalstīm 2019. - 2021. gadā

 17-03-2020
LJK projekts Nr. 2019-1-LV01-KA107-060267 tiek īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros - starptautiskā personāla mobilitāte starp Erasmus+ programmas valstu un noteiktu Erasmus+ partnervalstu augstākās izglītības institūcijām, kas paredz gan studentu, gan personāla izejošo un ienākošo mobilitāti, ļaujot izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi. Lasīt vairāk...
MOBILITĀTES AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SEKTORĀ - Erasmus+ programmas ietvaros 2019. - 2021. gadā - Liepājas Jūrniecības koledža

MOBILITĀTES AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SEKTORĀ - Erasmus+ programmas ietvaros 2019. - 2021. gadā

 17-03-2020
Erasmus+ mācību mobilitātes ir iespēja izglītībā un apmācībā iesaistītajiem mācīties un gūt pieredzi ārvalstīs, dodoties uz kādu no Erasmus+ partnervalstīm, lai padziļinātu savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvestu jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi. LJK projekta Erasmus+ Nr. 2019-1-LV01-KA103-060200 galvenais mērķis veicināt un attīstīt LJK pirmā līmeņa augstākās izglītības programmu studējošo un personāla apmācību un prakses mobilitāti, starptautisko pieredzi, kā arī paplašināt un pilnveidot Liepājas Jūrniecības koledžas starptautisko sadarbību, sniedzot mobilitātes iespējas uz programmas valstīm. Lasīt vairāk...
GROWING4SEA - Liepājas Jūrniecības koledža

GROWING4SEA

 26-07-2019
Erasmus+ projekts "LJK starptautisko sadarbības tīklu paplašināšana un kompetenču pilnveide" (Growing international cooperation networks and competences of LMC) jeb GROWING4SEA paredz LJK profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņu prakses un personāla apmācību mobilitātes laika periodā no 15.08.2019. – 14.04.2021. LJK partneriestādēs un uzņēmumos Spānijā, Grieķijā un Kiprā. Lasīt vairāk...
Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi LJK - Liepājas Jūrniecības koledža

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi LJK

 10-05-2019
Liepājas Jūrniecības koledžas galvenās ēkas Uliha ielā 5, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšana, kas nepieciešams, lai mazinātu esošos un būtiskos siltumenerģijas zudumus ēkā, samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un nodrošināt ēkas īpašniekiem un lietotājiem turpmāko drošu ēkas ekspluatāciju. Lasīt vairāk...
Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā - Liepājas Jūrniecības koledža

Labākas pārvaldības nodrošināšana Liepājas Jūrniecības koledžā

 15-11-2018
Projekta mērķis ir Liepājas Jūrniecības koledžas (turpmāk tekstā – LJK) attīstības stratēģijas un rezultātu pārvaldības ieviešana. Lasīt vairāk...
LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens

 31-10-2018
Projekts "LJK audzēkņu prakse kuģu mehānikā un apmācība drošībā uz ūdens" (Train2BPro) ir vērsts uz Liepājas Jūrniecības koledžas vidējās profesionālās izglītības programmas "Jūras transports – mehāniķis" audzēkņu praktisko apmācību kuģu un laivu remontdarbu un tehniskās apkopes uzņēmumos ārzemēs, kā arī programmu ("Jūras transports – mehāniķis “ un "Jūras transports – kuģu vadītājs") audzēkņu praktisko apmācību drošībā uz ūdens. Lasīt vairāk...
LJK pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana - Liepājas Jūrniecības koledža

LJK pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM programmu studiju mācību vides uzlabošana

 01-07-2017
Projekta mērķis ir uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM studiju mācību vidi Liepājas Jūrniecības koledžā, pārbūvējot mehānikās darbnīcas un aprīkojot ar jaunām iekārtam un instrumentiem, attīstot laboratorijas telpas Lasīt vairāk...