LJK Pašpārvalde/Līdzpārvalde

 

Pašpārvaldes priekšsēdētājs: 

 
Tālrunis:
E-pasts: 
Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks:


E-pasts: 
Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks:
 

E-pasts: 
   
   
   
Līdzpārvaldes priekšsēdētājs:


Tālrunis: 
E-pasts: 
Līdzpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks:
 

E-pasts: 
Līdzpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks:
 

E-pasts: 


Pašpārvaldes/Līdzpārvaldes darbības mērķis un galvenie uzdevumi

Mērķis

Pašpārvaldes/Līdzpārvaldes darbības mērķis ir panākt studentu/audzēkņu un koledžas administrācijas interešu saskaņošanu un studentu/audzēkņu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanai atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

Uzdevumi

Sekojiet mums Twitter (@LiepajasJK).