LJK kuģu vadības mehānismu un automātikas laboratorijas modernizēšana

Projekta nosaukums: Liepājas Jūrniecības koledžas kuģu vadības mehānismu un automātikas laboratorijas modernizēšana
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža.
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2010. - 31.01.2011.
Projekta vispārīgais mērķis: Izglītības kvalitātes paaugstināšana Liepājas Jūrniecības koledžā.
Projekta specifiskais mērķis:  Liepājas Jūrniecības koledžas "Kuģu vadības mehānikas un automātikas" laboratorijas modernizēšana: aprīkojot to ar kuģu hidraulisko un kuģa katla automātikas apmācību stendiem, pielāgojot laboratorijas telpas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
LJK bibliotēkas modernizācija, iegādājoties 5 jaunus datorus.

Projekta finansējums: 81 622 Ls, tai skaitā: ERAF - 69379 Ls (85%); VB - 12243 Ls (15%);
Faktiski izlietoti: 81 225,69 Ls;
Mērķa auditorija: LJK studenti un akadēmiskais personāls.
Galvenās aktivitātes: Projekta ietvaros Liepājas Jūrniecības koledžā tika izremontētas un uzlabotas „Kuģu vadības mehānikas un automātikas” laboratorijas telpas. Laboratorija aprīkota ar 2 jauniem savstarpēji saistītiem apmācības stendiem kuģu hidraulikas un automātikas apgūšanai. Laboratorijā izveidots lokālais datortīkls un kas tika pieslēgts arī internetam.
Lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tika veikti dzeltenie marķējumi uz kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, atjaunots vizuālais informācijas stends par telpu izvietojumu LJK, sakārtota kāpņu telpa uz laboratoriju atbilstoši prasībām personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta ietvaros iegādātie 5 datori uzstādīti bibliotēkas lasītavā. Tie aprīkoti ar interneta pieslēgumu un saslēgti kopējā tīklā.
Projekta vadītāja: Mārīte Petrovska, tālr.: +371 63484627, e-pasts: m.petrovska@apollo.lv
Atbildīgā par finansēm: Māra Gabrāne, tālr.: +371 63484623, e-pasts: m.gabrane@apollo.lv
Kabineta vadītājs: Vladimirs Solovjovs, mob.: +371 29245675, e-pasts: v.solovjovs@apollo.lv
LJK projektu specialists: tālr.: +371 27089970

Atpakaļ