Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse Portugālē

Projekta nosaukums: “Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse Portugālē”
Projekta Nr. 2014-1-LV01-KA102-000306 
Projekts tika īstenots Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) ietvaros.
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2014. - 31.05.2016.
Projekta mērķis:  Projekta mērķis bija nodrošināt prakses vietas deviņiem jūrskolas audzēkņiemProjekta finansējums:  36 294,00 EUR. Izlietotājs finansējums: 35 622,00 EUR
Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības koledžas jūrskolas audzēkņi.
Galvenās aktivitātes: Audzēkņu, 44-56 dienas gara, prakse Portugālē.
Projekta īstenošanas rezultāti: Audzēkņi prakses laikā ieguva pirmo savas profesijas praktisko pieredzi, kuras laikā uzlaboja savas angļu valodas zināšanas, komunikācijas prasmes, nostiprināja savu patstāvību, pilnveidoja un nostiprināja Liepājas Jūrniecības koledžā iegūtās teorētiskās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši izvēlētajai profesijai, kuras ir nepieciešamas savas kvalifikācijas celšanai un profesionālajai izaugsmei.

Vairāk par projektu rezultātiem var apskatīt šeit
Saziņa ar projektu speciālistu: tālr. +37127089970, e-pasts: erasmusplus@ljk.lv

Atpakaļ