Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse 2016-2018

Erasmus+ projekta nosaukums: Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņu prakse
Projekta akronīms: LJK audzēkņu prakse
Erasmus+ projekta Nr. 2016-1-LV01-KA102-022453
Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža
Projekta partneri/iesaistītas organizācijas: Kieler Jugendkutterprojekt e.V. (Ķīles burātāju biedrība, Vācijā), Paragon Europe (Malta).
Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016. – 31.05.2018 (24 mēneši)
Iniciatīva, kuras ietvaros projekts īstenots: Erasmus+ programmas 1. pamatdarbība – profesionālās izglītības un apmācības iestāžu audzēkņu mobilitāte
Projekta finansējums: Maksimālais piešķirtais projekta finansējums (EK) 35 630,00 EUR.
Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi.

Projekta īstenošanas rezultāti:

Kopumā tika organizēts šāds mobilitāšu plūsmu skaits:

  • 8 audzēkņu prakses mobilitāte uz kuģa "Seestern", kur izgāja apmācību uz buru kuģa, un, lai nostiprinātu praktiskās iemaņas - burās no Ķīles uz Liepāju un atpakaļ. Tika organizētas divās plūsmas un tika veikta burāšanas regate maršrutā Ķīle-Liepāja-Kīle pa Baltijas jūru ( vienā grupa no 4 LJK audzēkņiem nobūrāja no Ķīles uz Liepāju, un otrā – no Liepājas uz Ķīli).
  • 8 audzēkņu (3 plūsmu) prakses mobilitāte uz Maltu, kura tika aizvadīta uz GOZO Channel prāmjiem un citiem tūrisma kuģiem/laivām.

Projekta laikā audzēkņi ieguva praktisko pieredzi, kuras ietvaros uzlaboja savas profesionālās kompetences (iepazinās ar kuģa uzbūvi un tā datiem, mācījās stūrēt, vilkt, uzstādīt un nolaist buras un noenkuroties, pietauvoties, pielietot drošības ierīces, apguva kuģa tīrīšanu, stāvēšanu sardzē, palīdzēja ar darbiem kuģa mašīntelpā, klāja krāsošanā, vispārēja kuģa apkopē utt.), uzlaboja savu spēju strādāt komandā un starptautiskā vidē (kam ir izšķiroša nozīme darbā uz kuģiem). Lielākajai daļai no audzēkņiem tā bija pirmā reālā darba pieredze jūrā uz kuģa.

Iesaistītie audzēkņi palielināja ne tikai profesionālās kompetences, kas saistītas ar jūrnieku darbu, bet arī uzlaboja savas sociālās un personīgās prasmes - spēju komunicēt angļu valodā, strādāt komandā, sevis pasniegšanas un reprezentācijas prasmes, patstāvību, neatkarību un pārliecību par sevi.

Projekts un organizētās mobilitātes lielā mērā veicināja vispārējo interesi par Erasmus+ programmu un tās aktivitātēm LJK PIA audzēkņu un personāla vidū. Arvien vairāk izglītojamo un personāla pārstāvju (gan skolotāji, gan administratīvie darbinieki) redz un dzird par viņu klases biedru vai kolēģu pozitīvo mobilitātes pieredzi, līdz ar to izrāda interesi piedalīties mobilitātē, mācīties un gūt pieredzi ārzemēs. Tas palīdz veidot iestādes vispārējo globālo domāšanu un veicina internacionalizāciju. LJK turpmākos projektos centīsies pretendēt uz lielāku mobilitāšu vietu skaitu, lai apmierinātu augošo interesi dalībai Erasmus + programmas aktivitātēs un nodrošinātu mobilitātes sniegtās iespējas pēc iespējas lielākam skaitam audzēkņu.

Publicētās ziņas par projektu
2016.
LJK jūrskolnieki dodas uz Ķīli, lai apgūtu burāšanas prasmes. Jūrniecības koledžas audzēkņi smeļ pieredzi burājot 
LJK jūrskolnieku būrašana komandā ar Vācijas jauniešiem, noburāja no Ķīles līdz Liepājai šeit arī TV ziņas
 Atvērtajās durvju dienās varēs apskatīt buru kuģi "Seestern" 

 2017.
Jūrniecības koledžas audzēkņi atgriezušies no prakses Maltā 
Topošie kuģu mehāniķi iziet praksi Maltā Fotogalerija šeit

2018.
Jūrnieks Nr.1 2018  19.-20.lpp
"Topošie kuģu mehāniķi iziet praksi Maltā"
PARAGON EUROPE SUCCESSFULLY COOPERATES WITH LIEPAJA MARINE COLLEGE OVER SEVERAL ERAMSUS+ PROJECTS

 

Saziņa ar projektu speciālistu: tālr. +371 27089970, e-pasts: erasmusplus(pie)ljk.lv

Atpakaļ