Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā

Projekta nosaukums: “Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā”

Projekta īstenotājs: Liepājas Jūrniecības koledža

Projekta īstenošanas laiks: līdz 30.04.2015.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes pasākumus.

Projekta plānotais finansējums: Kopējās izmaksas ir 372489,14 EUR, no tiem Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums 23366,10 EUR.

Mērķa auditorija: Liepājas Jūrniecības koledžas dienesta viesnīcā dzīvojošie un strādājošie.

Galvenās aktivitātes: ārsienu siltināšana, logu nomaiņa, jaunu durvju montēšana, cokola siltināšana, jumta siltināšana, ieejas mezgla renovācija.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniedzamie rādītāji: Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 98137,25 kgCO₂ gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu Projektam vismaz 0,42 kgCO₂/euro. Projekta īstenošana rezultātā siltumenerģijas patēriņš ēkā nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā.

Projektu speciāliste: tālr. +37127089970, e-pasts: kanceleja@ljk.lv, jekaterina.zalomova@ljk.lv

Atpakaļ