Mūžizglītības nodaļa ir Liepājas Jūrniecības koledžas struktūrvienība.
 

Mūžizglītības nodaļas atrāšanas vieta: Uliha iela 5., Liepājas Jūrniecības koledža 110. kabinets

Mūžizglītības nodaļas darba laiks

Pirmdiena

8.00 – 16.30

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

8.00 – 14.00

Reģistrācija ir iespējama:

telefoniski

63484619

27089964

caur e-pastu

svetlana.raksa@ljk.lv;
jana.voisnarovica@ljk.lv

Ierodoties personīgi

110. kabinetā

elektroniski koledžas mājaslapā

www.ljk.lv sadaļā – Mūžizglītība

reģistrācija tiks apstiprināta ar zvanu uz Jūsu noradīto tālruni

vai

ar atbildi uz noradīto e-pasta adresi

 

Nodaļas mērķis: turpināt jūrniecības profesiju pārstāvju tālākizglītību saskaņā ar IMO (Starptautiskās jūrniecības organizācijas) prasībām un rekomendācijām.
Piedāvājam studentiem un jūrniekiem starptautiskajā konvencijā STCW paredzētos, kā arī Latvijas Jūras administrācijas noteiktos kursus un profesionālās pilnveides programmas ieskaitot:

Kursu nosaukums

 • GMDSS universālais operators

 • GMDSS universālais operators – atjaunošanas programma

 • Tāljūras radio operators (A1, A2 un A3 rajonā)

 • Piekrastes radio operators (A1 rajonā)

 • Automātisko identifikācijas sistēmu ekspluatācija

 • Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmu ekspluatācija

 • Radiolokatora informācijas grafiskā apstrāde un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantošana ekspluatācijas līmenī

 • Radiolokatora un automātisko radiolokācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantošana, tiltiņa komandas darbs, meklēšana un glābšana vadības līmenī

 • Kuģa tiltiņa komandas un resursu vadība

 • Pirmā medicīniskā palīdzība

 • Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām

 • Aizsardzības pamatkurss

 • Jūrnieku apmācības instruktors - vērtētājs

 • Drošības pamatkurss

 • Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā

 • Kuģu glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana

 • Drošības pamatkurss - atjaunošanas programma

 • Kuģu glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana - atjaunošanas programma

 • Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā - atjaunošanas programma

Profesionālās pilnveides programmas

 • Kuģu mehāniķu vadības līmeņa programma (ar grozījumiem)

 • Kuģu vadītāju vadības līmeņa programma (ar grozījumiem)

 

Mūžizglītības nodaļā strādā Liepājas Jūrniecības koledžas pedagogi un pieaicinātie kuģošanas nozares profesionāļi.

Koledžas studentiem, jūrskolas izglītojamiem un absolventiem pirmajā gada pēc koledžas (jūrskolas) beigšanas visi kursi (izņemot atjaunošanas programmas) ir ar 50% atlaidi.

Mūžizglītības nodaļā ir izveidota atlaižu sistēma.

Apmeklējot vairākus kursus viena mēneša laikā: