Liepājas Jūrniecības koledžas jūrnieku apmācības kursu nosaukumi

 

Jūrnieku apmācības kursu programmas izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22. decembra noteikumiem

Nr. 1065 „Noteikumi par jūrnieku profesionālās sagatavošanas programmu sertificēšanu un uzraudzību”

un ņemot vērā STCW konvencijas 2010.gada grozījumus un IMO paraugmoduļus.

 

Ar kursu sarakstu varat iepazīties ŠEIT.