ID Nr.:
LJK 2017/5
ID Nr. / Publicēšanas datums:
08.08.2017
Iepirkuma nosaukums:
Mācību iekārtu un to aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcu vajadzībām
Iesniegšanas datums:
29.08.2017 10:00
Publikācijas teksts:
Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Ieva Vilimane, tālrunis 634 84623, fakss 634 84621, e-pasta adrese: ieva.vilimane@ljk.lv; Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: Zigurds Purklāvs, tālrunis 29667474, e-pasta adrese: zigurds.purklavs@ljk.lv Pieteikumus iesniegt līdz 29.08.2017 10:00 102. kabinetā, Uliha 5, Liepāja
Iepirkumā piedalījās:
Iepirkuma uzvarētājs:
Uzvarētāja piedāvātā summa:
Rezultātu paziņošanas datums:05.09.2017
Rezultāti:
Statuss:
aktīvs
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ