ID Nr.:
LJK 2015/3
ID Nr. / Publicēšanas datums:
07.07.2015
Iepirkuma nosaukums:
„Laivas dzirksteļaizdedzes dzinēja iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām”
Iesniegšanas datums:
21.07.2015 09:00
Publikācijas teksts:
Jolanta Gaure – Semjonova, 63484623 Līgums līdz dzinēju piegādes brīdim, bet ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc līguma parakstīšanas Iesniegt līdz 21.07.2015. pl.9:00 102.kabinets
Iepirkumā piedalījās:
1. SIA „DAIVTEHNOSERVISS”
2. SIA "Sentios”
Iepirkuma uzvarētājs:
SIA „DAIVTEHNOSERVISS”, Reģ. Nr. 40003693578
Uzvarētāja piedāvātā summa:
EUR 26 652.00 BEZ PVN
Rezultātu paziņošanas datums:24.07.2015
Līgumi:
Rezultāti:
Līgums parakstīts 11.08.2015
Statuss:
pabeigts
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ