ID Nr.:
LJK 2015/1
ID Nr. / Publicēšanas datums:
29.01.2015
Iepirkuma nosaukums:
Dienesta viesnīcas energoefektivitātes pasākumi Cietokšņa ielā 2, Liepājā
Iesniegšanas datums:
25.02.2015 09:00
Publikācijas teksts:
Pēc pretendentu lūgumiem, visi faili ielikti vienā arhīvā! (05.02.2015) Pasūtītājs: Liepājas Jūrniecības koledža, Reģ.nr.: 90000063024 Iepirkuma kontaktpersona: Jeļena Savuškina Tālr.: +371 63484623 Fakss: +371 63484621 Mail.: jelena.savuskina@ljk.lv
Iepirkumā piedalījās:
SIA firma „UPTK” reg.nr.42103006052, Ezermalas iela 3A, Liepāja, Latvija
Iepirkuma uzvarētājs:
SIA firma „UPTK” reg.nr.42103006052, Ezermalas iela 3A, Liepāja, Latvija
Uzvarētāja piedāvātā summa:
289 293.77 EUR
Rezultāti:
Pabeigts
Statuss:
pabeigts
Dokumenti:
Atpakaļatpakaļ