ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK2019/4/B / 08.07.2020. Cenu aptauja Namejs programmatūras iegāde 22.07.2020.
LJK2019/4/A / 11.12.2019. Cenu aptauja HoP moduļu iegāde 17.12.2019. Ar SIA "Visma Enterprise" darba uzdevums parakstīts 30.01.2020.
LJK2019/4 / 30.09.2019. Atklāts konkurss Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā 21.10.2019. Ar personu apvienību “INB&RAJ” līgums parakstīts 17.02.2020.
LJK2019/3 / 08.07.2019. Atklāts konkurss Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā 06.08.2019. Iepirkums pārtraukts
LJK2019/2/A / 29.04.2019. Cenu aptauja Papildus debitora moduļa izveide HORIZON programmā 07.05.2019. SIA “Visma Enterprise” darba uzdevums parakstīts 08.05.2019.
LJK2019/2 / 03.04.2019. PIL 9.panta kārtībā Peldbaseina celiņu īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām 16.04.2019. Ar SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" līgums parakstīts 29.04.2019.
LJK2019/1 / 25.03.2019. PIL 9.panta kārtībā Sporta zāles īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām 05.04.2019. Ar SIA "JŪRNIEKU CENTRS" līgums parakstīts 24.04.2019.
LJK2018/6 / 06.12.2018. PIL 9.panta kārtībā Laboratorijas aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcas vajadzībām 30.11.2018. Ar Marcon West LTD līgums parakstīts 06.12.2018.
LJK2018/5 / 29.10.2018. PIL 9.panta kārtībā Laboratorijas aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcas vajadzībām 14.11.2018. Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
LJK2018/4 / 09.05.2018. Atklāts konkurss Telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām 25.05.2018. Ar SIA "Ekovalis Latvija" līgums parakstīts 12.07.2018.