ID Nr. / Publicēšanas datums Procedūras veids Iepirkuma nosaukums Iesniegšanas datums Rezultāti
LJK2019/4 / 30.09.2019. Atklāts konkurss Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā 21.10.2019.
LJK2019/3 / 08.07.2019. Atklāts konkurss Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Liepājas Jūrniecības koledžā Uliha ielā 5, Liepājā 06.08.2019. Iepirkums pārtraukts
LJK2019/2/A / 29.04.2019. Cenu aptauja Papildus debitora moduļa izveide HORIZON programmā 07.05.2019. SIA “Visma Enterprise” darba uzdevums parakstīts 08.05.2019.
LJK2019/2 / 03.04.2019. PIL 9.panta kārtībā Peldbaseina celiņu īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām 16.04.2019. Ar SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" līgums parakstīts 29.04.2019.
LJK2019/1 / 25.03.2019. PIL 9.panta kārtībā Sporta zāles īre Liepājas Jūrniecības koledžas izglītojamo studentu sporta nodarbībām 05.04.2019. Ar SIA "JŪRNIEKU CENTRS" līgums parakstīts 24.04.2019.
LJK2018/6 / 06.12.2018. PIL 9.panta kārtībā Laboratorijas aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcas vajadzībām 30.11.2018. Ar Marcon West LTD līgums parakstīts 06.12.2018.
LJK2018/5 / 29.10.2018. PIL 9.panta kārtībā Laboratorijas aprīkojuma iegāde Liepājas Jūrniecības koledžas darbnīcas vajadzībām 14.11.2018. Iepirkums izbeigts bez rezultāta.
LJK2018/4 / 09.05.2018. Atklāts konkurss Telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Liepājas Jūrniecības koledžas vajadzībām 25.05.2018. Ar SIA "Ekovalis Latvija" līgums parakstīts 12.07.2018.
LJK2018/3 / 06.04.2018. Sarunu procedūra Kuģa M-03 “Namejs” zemūdens daļas, dzesēšanas sistēmas kā arī deidvudu iekārtu pilna apsekošana/remontdarbi 29.03.2018. Ar AS "TOSMARES KUĢUBŪVĒTAVA" un SIA “Tosmare Shipping agency” līgumi parakstīti 29.03.2018. Ar SIA "BJB" līgums parakstīts 09.04.2018.
LJK2018/2 / 15.01.2018. Atklāts konkurss Dīzeļelektriskā sašķidrinātas dabas gāzes pārvadātājkuģa modeļa tehnoloģiskā trenažiera ar 1 instruktora un 4 mācekļu darba vietām iegāde 20.02.2018. Līgums parakstīts 12.03.2018.