Finanšu daļa

Vadītājs:
JĀNIS DŽERIŅŠ
Tālr.: 63484623
E-pasts: gramatvediba@ljk.lv
Iepirkumu speciāliste:
LORITA SIKSNA
Grāmatvede:
ALLA MUTORA
E-pasts: alla.mutora@ljk.lv
Grāmatvede:
NATĀLIJA LIŠČINSKA
E-pasts: natalija.liscinska@ljk.lv
Grāmatveža palīgs:
JOLANTA GAURE-SEMJONOVA
Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar infocentru: Tālr.: +371 63424880 Mob.: +371 29130491 E-pasts: kanceleja@ljk.lv