Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi smeļ pieredzi burājot

Burāšanas tūres Ķīle – Liepāja – Ķīle pirmā grupa ieradusies Liepājas ostā. Priekšplānā (centrā) Liepājas Jūrniecības koledžas direktors Vladimirs Dreimanis.

Šovasar Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņi kopā ar Vācijas pilsētas Ķīles jauniešiem piedalās burāšanas tūrē no Ķīles uz Liepāju un atpakaļ ar divmastu buru kuģi „Seestern“. Burāšanas tūre notiek no 2016.gada 21. jūlija līdz 24. augustam. Šāda burāšanas tūre Liepājā notiek pirmo reizi. Kopumā tūrē piedalās 21 dalībnieks.

Augusta pirmajās dienās „Seestern" ieradās Liepājas ostā un pietauvojās pie Liepājas Jūrniecības koledžas kuģa "Namejs".

Svētdien, 7. augustā no pulksten 10:00 līdz 12:00 uz burukuģa  "Seestern" būs Atvērto durvju diena, jeb Atvērtās trapas diena. Ikviens interesents aicināts apskatīt buru kuģi, taču īpaši aicināti jaunieši, kas mācās pamatskolā vai vidusskolā, jo iespējams tieši tas pamudinās izvēlēties ar jūrniecību saistītas profesijas.

Burāšanas tūrē piedalās divas grupas - viena burā no Ķīles uz Liepāju, bet otra – no Liepājas uz Ķīli. Katras grupas sastāvā ir jaunieši gan no Ķīles, gan Liepājas Jūrniecības koledžas. Tūres starts tika dots 23.jūlijā Ķīlē un ceļā devās pirmā grupa - četri Liepājas jaunieši un viens pieaugušais, kuri pirms tam ar prāmi ieradās Ķīlē, un četri vācu jaunieši un trīs pieaugušie. Kopumā 12 apkalpes locekļi. Jaunieši burāja no Ķīles uz Bornholmu (Dānija) un Ēlandi (Zviedrija), pēc tam uz Gotlandi (Zviedrija), ar mērķi nokļūt Liepājā.

Savukārt 5.augustā ar prāmi no Travemindes Liepājā ieradīsies vācu puses otrās grupas pārstāvji (četri jaunieši un pieaugušais), lai izveidotu apvienoto komandu ar Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņiem un burātu atpakaļ uz Ķīli.

No piektā līdz astotajam augustam vācu jauniešiem plānotas ekskursijas pa Liepāju, apskatot Lielo Dzintaru, Trīsvienības baznīcu, Karostas cietumu, Liepājas Jūrniecības koledžu, apmeklējot arī Jūrmalciemu u.c., kā arī paredzēts sadraudzības vakars ar Liepājas pilsētas jauniešiem Jauniešu mājā. Bet 9.augustā sāksies otrās grupas ceļš no Liepājas uz Ķīli.  

Jau 2015. gada vasarā notika pieredzes apmaiņas brauciens, ko organizēja Ķīles Jauniešu tradicionālo burātāju kuģu biedrība sadarbībā ar Liepājas Jūrniecības koledžu. Veicot nelielus izbraucienus, jaunieši tika sagatavoti 2016. gada starptautiskajam projektam "Starptautiska jauniešu vizīte/apmaiņa Ķīlē un Liepājā", kad Liepājas un Ķīles jaunieši jauktās komandās burās no Ķīles uz Liepāju un atpakaļ.

Šī projekta mērķis ir veicināt Ķīles un Liepājas jauniešu savstarpējo sadarbību un pilnveidot jauniešu prasmes burāšanā, kā arī izveidot partnerattiecības starp divām pilsētām, kas atrodas pie Baltijas jūras. Sadarbojoties ar Ķīles jauniešu tradicionālo burātāju kuģu biedrību attīstīt un veicināt prakses iespējas Liepājas Jūrniecības koledžas audzēkņiem nākamajos gados.

Burāšanas laikā dalībniekiem jāpagūst noteikumi, kas jāievēro uz kuģa „Seestern“ klāja, kā arī jāspēj pielietot tās burāšanas iemaņas, kas iegūtas jau pagājušā gada burāšanas tūrē Ķīlē, tas ir - jūras karšu un citu navigāciju izmantošana, darbs komandā un noteikumi, šķērsojot dažādu valstu krastu robežas (t.i., Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Lietuvas un  Latvijas).

Informācija par divmastu buru kuģi „Seestern“ („Jūras zvaigzne“): Korpusa garums - 14,93 m. Platums - 3,80 m. Buru platība - 110 kvm. 11 guļvietas.

Organizētāji: Ķīles jauniešu tradicionālo burātāju kuģu biedrība sadarbībā ar Liepājas Jūrniecības koledžu.

Atbalstītāji: Ķīles pilsētas Dome, Vācu Olimpiskā Sportu apvienība (programma „Integrācija sportā“), Šlēsvigas - Holšteinas Jauniešu Ministrija. Biedrības biedri, Liepājas Jūrniecības koledža, projekts tiek īstenots Erasmus+ programmas ietvaros.


Indra Grase
Liepājas Jūrniecības koledžas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atpakaļ