Atvērto durvju dienā tiekas ar programmu direktoriem un iepazīst skolu

Liepājas Jūrniecības koledžā 13. maijā notika Atvērto durvju dienas pasākums, kura apmeklēja ap 50 interesentu. Pasākuma organizatore metodiķe Gita Girņus pastāstīja, ka jaunieši bija ieradušies gan no tuvākām, gan tālāk Latvijas vietām, piemēram,Tukuma, Saldus, Ventspils, Rīgas, Rēzeknes, Cēsīm, Ogres, Salaspils u.c.. Jaunieši bija ieradušies gan ar ģimenēm, gan vieni paši vai kopā ar draugiem. Lai tuvāk iepazītu ar jūrniecību saistītas profesijas, uz Atvērto durvju dienu pasākumu bija ieradušies arī jaunsargi no Smiltenes.

Klātesošos uzrunāja koledžas direktors Vladimirs Dreimanis, pēc tam varēja noskatīties audzēkņu sagatavotās prezentācijas par mācību programmām, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus programmu direktoriem, kuri atbildēja uz neskaitāmiem jauniešu un viņu vecāku jautājumiem – galvenokārt par mācību programmām, par iestāšanās noteikumiem, par prakses iespējām, par sadzīves apstākļiem kopmītnē un brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Pēc informatīvā pasākuma visi devās apskatīt koledžu - Mācību centra baseinu, mašīntelpas trenažieri, kuģa tiltiņa trenažieri, kā arī mācību klases, bibliotēku, kopmītnes. u.c.

INFORMĀCIJAI

2016./2017. mācību gadā koledžā ir 31 brīva budžeta vieta.

 • Liepājas Jūrniecības koledža piedāvā akreditētas pilna un nepilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas jauniešiem ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.

 • Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskola piedāvā akreditētas profesionālās izglītības programmas audzēkņiem ar pamatskolas izglītību.

KUĢU MEHĀNIĶIS
Ar pamatskolas izglītību

Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolas programma „Jūras transports” sagatavo mehāniķus uz kuģiem ar galvenā dzinēja jaudu līdz 750kW. Reflektantus uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā pamatskolas atestāta atzīmes šādos priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika. Mācību ilgums 4 gadi.

Ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību
Liepājas Jūrniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

 • Jūras transports – kuģu mehānika” mehāniķa kvalifikācijas iegūšanai uzņem studentus ar kuģa mehāniķa diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Pilna laika studijas - 2 gadi. Nepilna laika studijas - 3 gadi.

 • Kuģu mehānika” mehāniķa kvalifikācijas iegūšanai uzņem studentus ar vidējo izglītību. Pilna laika studijas - 3 gadi. Nepilna laika studijas – 4 gadi

KUĢU VADĪTĀJS

Ar pamatskolas izglītību

Liepājas Jūrniecības koledžas Jūrskolas programma „Jūras transports” sagatavo kuģu vadītājus uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā. Reflektantus uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā pamatskolas atestāta atzīmes šādos priekšmetos: latviešu valoda, angļu valoda, matemātika. Mācību ilgums 4 gadi.

Ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību

Liepājas Jūrniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

 • „Jūras transports” kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai uzņem studentus ar kuģu vadītāja diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Pilna laika studijas - 2 gadi. Nepilna laika studijas - 3 gadi.

 • Kuģu vadīšana” kuģu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai uzņem studentus ar vidējo izglītību. Pilna laika studijas - 3 gadi. Nepilna laika studijas - 4gadi.

LOĢISTIKAS SPECIĀLISTS

Ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību
Liepājas Jūrniecības koledžas 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
“Starptautisko pārvadājumu organizēšana” sagatavo loģistikas speciālistus. Pilna laika studijas - 2 gadi. Nepilna laika studijas – 3gadi.

Dokumentu pieņemšana un reģistrācija
Darba dienās no plkst 10.00 – 16.00. Pilna laika studijām no 2016. gada 11. jūlija līdz 5. augustam, nepilna laika studijām – līdz 23. septembrim.

Uzņemšanas komisija:
Adrese: Uliha iela 5, Liepāja, LV – 3401
Tālr.: +371 63424880
Mob. tālr.: +37129130491
E-pasts: kanceleja@ljk.lv
www.ljk.lv

Reflektantiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pieteikums mācībām (LJK veidlapa)

 • Izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas, uzrādot oriģinālus

 • Personu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu

 • Medicīniskā izziņa (086/u forma ar norādi par atļauju apgūt konkrēto specialitāti vai uzsākt mācības Liepājas Jūrniecības koledžā)

 • Izziņa par plaušu veselību (Rtg)

 • Narkologa un psihoneirologa izziņa

 • 4 fotogrāfijas (3X4 cm)

Dienesta viesnīcas vadītājs:
Tālr.:+371 63422363, 27089963
E-pasts: viesnica@ljk.lv

Atpakaļ